Menu

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

- akt urodzenia dziecka (odpis)

- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)

- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców

  chrzestnych o praktykowaniu wiary.

 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". [KKK 1213]

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

- metryka chrztu świętego

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

- w przypadku osób starszych  - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej 

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

- metryka chrztu dziecka

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

- aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz świadectwo chrztu św.

- dowody osobiste

- ostatnie świadectwo katechizacji

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. [KKK 1601]

Dzisiaj jest

poniedziałek,
24 czerwca 2024

(176. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Statystyki

stat4u

Adres parafii

Kościół parafialny pw.

Bł. Michała Kozala Bp i M

88-160 Janikowo

ul. Kozala 1


Konto parafialne

Konto bankowe w PBS Janikowo

96 8185 0006 0000 0390 2000 0001