Menu

 

 KOŁO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

O Rycerstwie i świętym Maksymilianie Maria Kolbe chyba każdy w Janikowie słyszał, bo śp. katechetka- Pani Teresa Kozłowska - miała stały kontakt z Niepokalanowem. Osoby z Janikowa , które chodziły do szkoły w latach 70, 80 i 90 ubiegłego wieku po przyjęciu I Komunii św. były wprowadzane w szeregi Milicjii Niepokalanej, czyli do walki z grzechem, ze złym duchem - otrzymywali do tego - Cudowny Medalik.

Jakie cele i środki towarzyszą Rycerstwu Niepokalanej ?

- modlimy się za siebie i innych Aktem:

O MARYJO BEZ GRZECHU PIERWORODNEGO POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY I ZA WSZYSTKIMI,

KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE NIE UCIEKAJĄ A ZWŁASZCZA ZA NIEPRZYJACIÓŁMI KOŚCIOŁA ŚW. I POLECONYMI TOBIE ."

Ta modlitwa jest teraz szczególnie potrzebna, gdy widzimy odchodzenie od wiary, zło się wszędzie panoszy a do zrobienia jest wiele ciekawszych rzeczy niż modlitwa i Kościół ze świętymi sakramentami.

I tu pytamy -- CO MOŻE BYĆ WAŻNIEJSZE OD ŻYCIA WIECZNEGO ?

Dlatego naszym celem jest przybliżanie do zbawienia i uświęcenia wszystkich i każdego z osobna przez Niepokalaną. W życiu duchowym nie ma próżni - tam gdzie nie ma Boga wcześniej czy później wchodzi szatan.

Rycerstwo Niepokalanej - do którego również zapraszam - realizuje swoje cele poprzez :

- podejmowanie inicjatyw apostolskich

- krzewienie wiedzy i kultury Maryjnej

- działalność pielgrzymkową, wystawy , koncerty

W pierwsze soboty miesiąca - rano - prowadzimy modlitwę wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i obelgi dokonane przez osoby świeckie i duchownych, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy.

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ – MILITIA IMMACULATAE (MI)

Idea powstania Rycerstwa Niepokalanej sięga 1917 roku, kiedy kleryk Maksymilian Kolbe studiował we włoskim seminarium i ze smutkiem obserwował manifestacje przeciwko Kościołowi Chrystusowemu. Pierwsze Koła MI powstały w Polsce już w 1919 roku, gdzie celem jest: STARAĆ SIĘ O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW I TYCH, KTÓRZY JESZCZE NIE POZNALI CHRYSTUSA, A ZWŁASZCZA O NAWRÓCENIE NIEPRZYJACIÓŁ KOŚCIOŁA, O ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA ORAZ O UŚWIĘCENIE WSZYSTKICH POD OPIEKĄ I ZA POŚREDNICTWEM NIEPOKALANEJ.

Warunki przynależności do Rycerstwa Niepokalanej:

1. oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej dłoniach

2. nosić cudowny medalik

3. wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie Rycerstwa Niepokalanej

Środki działalności:

 

1. codziennie odmawiać akt strzelisty:

O MARYJO BEZ GRZECHU PIERWORODNEGO POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY I ZA WSZYSTKIMI,

KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE NIE UCIEKAJĄ A ZWŁASZCZA ZA NIEPRZYJACIÓŁMI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO I POLECONYMI TOBIE

2. wykorzystać godziwe środki : modlitwa, pokuta, świadectwo chrześcijańskiego życia

3. rozpowszechniać cudowny medalik jako „ kulka na szatana”

4. praktykować pierwsze soboty miesiąca 

 

W naszej parafii istnieje możliwość wynagradzania Maryii za pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Jej Niepokalane Serce biorąc udział w nabożeństwie pięciu pierwszych sobót miesiąca:

- 6.15 Codzienny Różaniec w różnych intencjach, potem godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

- 7.00 Msza święta Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryii -  z Pocztem Sztandarowym - po zakończeniu Różaniec Wynagradzający. 

- 15 minutowe rozważanie - medytacja nad tajemnicami z życia Pana Jezusa.

50 LAT STOWARZYSZENIA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

W JANIKOWIE 1969 – 2019

 

„Spod znaku Maryi rycerski my huf....”

 

DZIEJE  RYCERSTWA  W  JANIKOWIE –

HISTORIA  DZIAŁALNOŚCI  MARYJNEJ

 

Początki Rycerstwa związane są z tradycją oddawania dzieci przystępujących do I Komunii Świętej w opiekę Matki Niepokalanej, co zainicjowała katechetka Teresa Kozłowska, która przybyła do Janikowa 15.10.1968 roku z misją katechetyczną powierzoną przez bpa Bernackiego. Z kultem Maryi Niepokalanej związane były również grupy działające w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Janikowie między innymi:

-         Matki Żywego Różańca

-         Pomocnicy Maryi

-         Oazy Rodzin i Oaza Młodzieży

-         Przyjaciele Misji Oblatów Niepokalanej

 

Członkowie MI należą również do Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dar Serca”.

 

DUCHOWI  OPIEKUNOWIE

-         Ks. Prob. Prałat Jan Kątny: 1969 – 1975 /parafia NSPJ/

-         Ks. Prob. Kanonik Franciszek Resiak: 1975 – 1978 /parafia NSPJ/

-         Ks. Prob. Andrzej Stawicki: 1979 – 1987 /parafia NSPJ/

-         Ks. Prob. Ireneusz Doroszewski: 1987 do 2022 /parafia bł.M.Kozala/ asystent MI

-         Ks. Prob. Bogumił Czuliński: 2022 do 2023

-       Ks. Prob. Piotr Waszak: 2023 do

 

WŁADZE  RYCERSTWA

                                                                 1999 – 2002

Prezes: Mirosława Myślińska                              v-prezes: Teresa Kozłowska

sekretarz: Longina Bednarek                                ekonom: Maria Trojanowska

doradcy: Elżbieta Miklas, Mirosława Sokołowska, Maria Trojanowska, Małgorzata Durniat, Ewa Radoń

komisja rewizyjna: Jadwiga Nowakowska, Jadwiga Wieczorek, Jolanta Zwierzyńska

                                                                                      2002 – 2006

Prezes: Małgorzata Durniat                                 v-prezes: Teresa Kozłowska

sekretarz: Jadwiga Wieczorek                                ekonom: Maria Trojanowska

doradcy: Jadwiga Nowakowska, Ewa Radoń

komisja rewizyjna:  Jolanta Zwierzyńska, Zuzanna Wrzesień, Mirosław Myślińska

                                                                                     2006 – 2010

Prezes: Aldona Młodzińska                                   v-prezes: Teresa Kozłowska

sekretarz: Ewa Radoń                                            ekonom: Maria Trojanowska

doradcy: Krystyna Piątkowska, Anastazja Kopińska

komisja rewizyjna:  Jadwiga Wieczorek, Stefania Kasznia, Jadwiga Nowakowska

 

KAPŁANI  Z  JANIKOWA

O. Marian Lis – Oblat

Ks. Zenon Niemczyk

Ks. Mirosław Kiedzik

Ks. Wiesław Pałuczak

Ks. Bogdan Konieczka

śp. Ks. Paweł Wieczorek

Ks. Piotr Orzechowski

Ks. Mariusz Przygoda

Ks. Jacek Pawlak

Ks. Lech Mąka

O. Wojciech Banaszak – Oblat

Ks. Wojciech Orzechowski

O. Przemysław Szumacher - Werbista

 

SIOSTRY  ZAKONNE

Aldona Górska – S. Marsela

Ewa Frąszczak – S. Bonawentura

S. Bożena Hulisz

 FORMY  DZIAŁALNOŚCI   RYCERSTWA  NIEPOKALANEJ

 

-         Formacja duchowa / spotkania formacyjne w grupach/

-         Comiesięczna Msza Święta /pierwsza sobota miesiąca/

-         Pielgrzymki do Niepokalanowa i innych sanktuariów Maryjnych w Polsce /autokarowe i piesze/

-         Odwiedziny ludzi chorych, spotkania z chorymi w Świątyni, celebrowanie Dnia Chorych

-         Spotkania z dziećmi specjalnej troski

-         Udział w rekolekcjach, pomoc przy ich organizowaniu w parafii

-         Wzbogacanie życia parafialnego poprzez organizowanie: czuwań – misteriów, wieczornic

 WAŻNIEJSZE  WYDARZENIA 

     -         1980 – Założenie pierwszego Koła Rycerskiego przez Bogumiłę Bilską po pielgrzymce do Niepokalanowa

-         1986 – poświęcenie sztandaru rycerstwa skupiającego się w parafii NSPJ

-         1987 – podział parafii – utworzenie na osiedlu nowej Wspólnoty Parafialnej pod wezwaniem bł. Bpa. Michała Kozala

-         1990 – poświecenie sztandaru Rycerstwa działającego przy parafii bł. M. Kozala

-         1994 – udział w uroczystościach pogrzebowych brata Innocentego M. Wójcika

-         udział w krakowskich obchodach 70 – lecia założenia pierwszego Koła MI w Polsce

-         2003 – udział dzieci i młodzieży w Konkursie Misyjnym zorganizowanym przez Referat Misyjny i Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie /zajęcie III i V miejsca/

-         2004 – udział w Mszy Świętej Prymicyjnej O. Wojciecha Banaszaka ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów NMP

-         2007 – udział w obchodach 25 – lecia kanonizacji św. Maksymiliana

-         2008 – uczestnictwo w uroczystej Mszy Świętej przygotowującej do przyjęcia relikwii Św. Maksymiliana 

-         12-15.10.2008 – uroczyste wprowadzenie relikwii Św. Maksymiliana do parafii bł. Bpa. M. Kozala w Janikowie

  Przez świat mnie wiedziesz

ku bramom swoim

Ścieżki samotne czy pełne hałasu,

Godziny ciszy czy niepokoju,

Wszystko jest ŁASKĄ”

NIEPOKALANA - to nasz ideał.


Czym jest Rycerstwo Niepokalanej - MI?


Militia Immaculatae

Rycerstwo Niepokalanej to według jego założyciela, św. Maksymiliana Marii Kolbego, całość życia katolickiego w nowej formie polegającej na łącznościi z Niepokalaną.

Wszechpośredniczką naszą u Jezusa". Cel i program Rycerstwa św. Maksymilian streścił w haśle:

"Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi"

Członkowie Rycerstwa jako główne zadanie stawiają sobie szerzenie królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej,

pobudzając wszystkich chrześcijan, świeckich i duchownych, do oddania się jej na służbę w misji, którą pełni jako Matka kościoła.

Rycerstwo Niepokalanej

Powrót

50 lat Rycerstwa Niepokalanej w Janikowie

W 2019 roku minęło 50 lat od kiedy Rycerka Niepokalanej – katechetka śp. Teresa Kozłowska przygotowała dzieci do I Komunii Świętej, a później oddawała w szeregi Rycerstwa Niepokalanej.

Z tej okazji 8 października 2019 ks. Proboszcz opiekun koła MI zorganizował pielgrzymkę do centrum Rycerstwa tj. do Niepokalanowa pod Warszawą,

gdzie centralnym punktem była Eucharystia w Bazylice Mniejszej, a następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Światowego Centrum Modlitwy o Pokój – Gwiazdy Niepokalanej.

W niedzielę 27 października o godzinie 12.00 w naszym kościele odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna z pocztem sztandarowym, a później wspólne biesiadowanie przy stole.

50 Lecie MI

Uroczystość Jubileuszowa 27 października 2019

Powrót

Niepokalanów 8 październik 2019

Pielgrzymka Rycerstwa Niepokalanej

Powrót

KWIECIEŃ 2021 - WIELKA SOBOTA


O godzinie 7.00 Msza święta Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryii -  z Pocztem Sztandarowym - po zakończeniu Różaniec Wynagradzający. 

i 15 minutowe rozważanie - medytacja nad tajemnicami z życia Pana Jezusa.

BOŻE CIAŁO 3 CZERWIEC 2021


Rycerstwo Niepokalanej buduje pierwszy ołtarz przy kościele. Głównym motywem był gobelin z wizerunkiem CZARNEJ MADONNY

PIELGRZYMKA DO NIEPOKALANOWA LIPIEC 2021 ROK

SPOTKANIE Z O. P. SZUMACHEREM WERBISTĄ W KOLUMBI - 2021 ROK

SPOTKANIE Z SIOSTRĄ MARSELĄ GÓRSKĄ

SŁUŻEBNICZKA MARYII NIEPOKALANEJ ZE SZWECJI

WRZESIEŃ 2021. WYSTAWA O KARDYNALE STEFANIE WYSZYŃSKIM

WYSTAWA "OKRUCHY WSPOMNIEŃ SPRZED 50 LAT" NA OKAZJĘ BEATYFIKACJI SŁUGI BOŻEGO 12 WRZEŚNIA 2021 ROKU W WARSZAWIE.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 31.05 - 1.06.2022

 

Bardzo ważnym wydarzeniem roku 2022 było Nawiedzenie kopii CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z Jasnej Góry.

Działo się to od 31 maja do 1 czerwca 2022 roku. Wielkie, niepowtarzalne przeżycie dla parafii z rekolekcjonistą O.Józefem Niesłonym MSF.

Nasz rycerski wkład to nowa tkanina na ołtarzu św. O.Maksymiliana Maria Kolbe i dekoracja głównej ulicy miasta.

 

Kilkanaście dni póżniej po 34 latach intensywnej pracy duszpasterskiej i budowy od podstaw parafii pw. bł Michała Kozala żegnamy odchodzącego

na emeryturę naszego asystenta - proboszcza ks. kanonika Ireneusza Doroszewskiego.

 

Ksiądz Prymas Wojciech Polak ustanawia nowego proboszcza naszej parafii ks. Bogumiła Czulińskiego.

W pierwszą sobotę 2 lipca 2022 witamy nowego asystenta MI proboszcza ks. Bogumiła Czulińskiego.

 

W niedzielę 14 sierpnia 2022 we wspomnienie O. Maksymiliana M. Kolbego uczestniczymy w uroczystej Mszy św.

ze sztandarem oraz organizujemy Wieczorek Poetycki z wierszami O.Ryszarda M. Żubera - prezesa MI z Niepokalanowa.

 

W grudniu 2022 w Dzień NIepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny do szeregów naszej wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej

wstąpiły 3 osoby. Obejmujemy je naszą modlitwą i radujemy się.  

NOWE RYCERKI PRZYJĘTE DO KOŁA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ - 8.12.2022

Dzisiaj jest

poniedziałek,
24 czerwca 2024

(176. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Statystyki

stat4u

Adres parafii

Kościół parafialny pw.

Bł. Michała Kozala Bp i M

88-160 Janikowo

ul. Kozala 1


Konto parafialne

Konto bankowe w PBS Janikowo

96 8185 0006 0000 0390 2000 0001