Menu

PRZYJACIELE  MISJI

Chrześcijaninem się stajemy, a nie rodzimy. Istotne jest zaangażowanie każdego z nas w działanie dla misji przez modlitwę, ofiarowane post, cierpienia dobre uczynki i pomoc materialną.

Powyższe inicjatywy realizują Przyjaciele Misji Oblackich Maryi Niepokalanej z naszej wspólnoty parafialnej. Członkowie misji spotykają się w każdy ostatni wtorek miesiąca na Mszy Świętej w Markowicach, prowadzą koronkę i różaniec w intencji misji i misjonarzy. W naszym spotkaniu zawsze uczestniczy misjonarz najczęściej o. Marian Lis dyrektor Prokury Misyjnej w Poznaniu. Przybliża nam pracę misjonarzy, sytuację ludności w kraju gdzie posługują.

W październiku zelatorzy w naszej parafii w tygodniu misyjnym prowadzili modlitwę różańcową, na którą zapraszali wszystkich wiernych. W okresie Bożego Narodzenia spotykamy się w Markowicach na łamaniu opłatkiem, uroczystej Mszy Świętej, oraz wspólnym śpiewie kolęd. Bardzo się cieszymy, że całe rodziny – starsi, młodzież, dzieci – uczestniczą aktywnie w naszej uroczystości. Naszymi gośćmi są misjonarze, siostra zakonna i księża proboszczowie.

Dla Przyjaciół Misji Oblackich są rekolekcje w Obrze, Kokotku, gdzie zgłębiamy swoją duchowość oraz wiedzę na temat misji. Zainteresowaniem Przyjaciół Misji i nie tylko cieszą się pielgrzymki autokarowe do sanktuariów maryjnych. Ostatnio byliśmy w Gietrzwałcie, Świętej Lipce, Leśniowie.

W naszej parafii prowadzimy modlitwę różańcową w każdy poniedziałek, gdzie modlimy się w intencjach misji i misjonarzy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

 

Adres kontaktowy:Prokura Misyjna Oblatów Maryi NiepokalanejO. Marian Lis OMI - DyrektorO. Marcin Bosek OMIO. Wiesław Chojnowski OMI

siostra Luitgardis Zgromadzenie Służebniczek N.M.P.ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań

Nr konta: PKO BP S.A. I O/Poznań 18102040270000120200317198tel. (061) 830-76-31 lub 830-65-17

Historia powstania Przyjaciół Misji Misjonarzy Oblatów M.N. w Janikowie.Przyjaciele Misji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Janikowie zorganizowani zostali jako grupa misyjna w roku 1980. Założycielką była katechetka Bogumiła Bilska. To właśnie w roku 1980 otrzymał Krzyż Misyjny o.Marian Lis, mieszkaniec naszej parafii, aby udać się na pracę misyjną na Madagaskar. Grupa misyjna objęła patronat nad misjonarzem o. Marianem Lisem aby wspierać jego posługiwanie poprzez ofiarowane modlitwy, radości, cierpienia i pomoc materialną. Obecnie drugim misjonarzem Oblatem z Janikowa jest o.Wojciech Banaszak, który posługuje na Ukrainie.Zgłoszenia do Przyjaciół Misji Oblatów M.N. przyjmują animatorki działające w parafii: Mirosława Myślińska, Elżbieta Miklas, Mirosława Sokołowska.Warunki przynależności do Przyjaciół Misji. 

  1. Zgłosić swoją chęć przynależności do Przyjaciół Misji
  2. Odmawiać codziennie modlitwę za Misje oraz w intencji powołań do Zgromadzenia
  3. W miarę możliwości złożyć każdego roku jakąś ofiarę pieniężną na potrzeby Misji. Od dzieci ofiara nie jest wymagana lecz jedynie codzienna modlitwa.

"Bogu niech będą dzięki, że pozwolił nam znaleźć się we wspaniałej rodzinie misyjnej Oblatów i uczestniczyć poprzez małe, drobne uczynki, które ofiarujemy w intencji Misji i Misjonarzy."   

 Aktualności misyjne.

W roku 1996 nastąpiły zmiany personalne w Prokurze Misyjnej. Ojciec Walenty Zapłata ze względu na zdrowie zrezygnował z posługiwania  jako Dyrektor Prokury Misyjnej. O. Walenty zmarł 6 listopada 2013 roku w wieku 85 lat. Pochowany został na cmentarzu w Obrze.

Jego następcą  został O. Franciszek Chrószcz, długoletni misjonarz w Kamerunie i Madagaskarze. O. Franciszek również ze względów zdrowotnych zakończył posługiwanie jako Dyrektor Prokury w grudniu 2011 roku. Obecnie O. Franciszek posługuje w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, Pani Podlasia jako egzorcysta.

Należy zaznaczyć, że misjonarze pracujący na Misjach często cierpią na różne choroby tropikalne. Najczęściej jest to uciążliwa choroba malaria. Od stycznia 2012 roku Następnym Dyrektorem Prokury Misyjnej został Ojciec Marian Lis, długoletni misjonarz z Madagaskaru gdzie pracował od roku 1980. Ojciec Marian Lis był mieszkańcem naszego miasta Janikowa o którym nie zapomina, spotykając się z Przyjaciółmi Misji. Jeśli tylko ma możliwość to uczestniczy w Mszach św. w koncelebrze w naszej parafii pw. Bł. Bp i M. Michała Kozala oraz w parafii sąsiedniej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W Prokurze Misyjnej w Poznaniu posługują również:

O. Marcin Bosek, który był misjonarzem w Urugwaju,

O. Wiesław Chojnowski – misjonarz z Madagaskaru oraz siostra Luitgardis ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P.

HISTORIA MISJONARZY OBLATÓW

 

oraz Sanktuarium w MARKOWICACH

Historia Markowickiego Sanktuarium rozpoczęła się w 1630 roku, kiedy figura Matki Bożej z Dzieciątkiem została przywieziona do Markowic przez bernardyna brata Michała Widzyńskiego, który uciekając przed epidemią cholery schronił się na dworze państwa Bardzkich w Markowicach. W tym czasie córka Heleny i Andrzeja Bardzkich – Marianna była ciężko chora. Rodzice złożyli obietnicę, że jeśli córka wróci do zdrowia, wybudują w Markowicach kościół ku czci Matki Bożej. Marianna wyzdrowiała, a wieść o tym niezwykłym wydarzeniu obiegła okolicę. Do dworu zaczęli przybywać chorzy prosząc o łaskę uzdrowienia. W 1635 roku Komisja Biskupia zbadała 132 przypadki uzdrowień, uznając 32 „za cudowne”, pozostałe za znaki wielkiej łaski Bożej. W 1636 roku wybudowano pierwszy niewielki, drewniany świątynię i umieszczono w niej cudowną figurę. Do Markowic zaczęły przybywać coraz liczniejsze grupy pielgrzymów.

  • -  Pierwszymi kustoszami Sanktuarium byli ojcowie karmelici. Przybyli oni do Markowic w 1642 roku. W 1649 r. karmelici uzyskali pozwolenie na publiczny kult łaskami słynącej figury. Zakonnicy powiększyli istniejący budynek klasztoru, a kiedy drewniany kościół się zbyt mały, by pomieścić napływających pielgrzymów, przystąpili do budowy większego. W 1710 roku wybudowano murowaną świątynię, która została konsekrowana w 1714 r. przez bpa włocławskiego Wojciecha  Bardzińskiego. Pierwszy kościół nosił wezwanie „Matki Boskiej Karmelitańskiej”, nowej świątyni nadano wezwanie „Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Krzyża Świętego, Świętego Józefa, Świętego Michała i Wszystkich Świętych”, w okresie późniejszym zostało ono zmienione na „Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny”. W czasach kiedy gospodarzami sanktuarium byli karmelici, doroczny odpust ku czci MB Szkaplerznej obchodzono 16 lipca. Trwał on 7 dni, przybywali na niego wierni z okolic ok 30 km. , obchodzono też odpust św. Józefa, który trwał 3 dni. Odpusty w Markowicach obchodzono niezwykle uroczyście, na co wskazują cenne wota pozostawiane przez pielgrzymów.

  • Misjonarze Oblaci przybyli do Markowic w 1921 roku. Miejsce to stało się kolebką prowincji Oblackiej, Zgromadzenia założonego we Francji w 1816 roku przez św. Eugeniusza de Mazenoda. Objęli oni pokarmelicki klasztor wraz z kościołem pw. Nawiedzenia N.M.P i znajdująca się w nim łaskami słynącą gotycką rzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem.

 -  Tutaj również powstał nowicjat Zgromadzenia Oblatów. W 1939 roku hitlerowcy zamknęli kościół i urządzili w nim magazyn do samochodów a w klasztorze szkołę dla młodzieży niemieckiej. Ojców wywieziono do obozu koncentracyjnego. Chociaż świątynia była niedostępna dla celów religijnych to jednak ludzie tu przybywali, modlili się i śpiewali pieśni religijne, wiedzieli bowiem że w świątyni znajduje się słynna figura Matki Bożej. Zaniepokojeni tym Niemcy postanowili wywieźć figurę i umieścić ją w muzeum w Berlinie. Plany te nie doszły do skutku gdyż dwóch braci zakonnych ukryło wcześniej tą figurę przed Niemcami. Ich Superiora Józefa Cebulę, który pozostał w Markowicach i w dzień pracował jako robotnik a w nocy sprawował Eucharystię i Sakramenty Święte w okolicznych wioskach, wywieziono do obozu zagłady w Mauthausen gdzie zginął śmiercią męczeńską w 1941 roku. W roku 1999 beatyfikowany został przez Papieża Jana Pawła II.

 

-  Po wyzwoleniu Markowic w styczniu 1945 roku kościół udostępniono wiernym. Na pierwszy odpust przybyło ok 25 tys. pielgrzymów. W 1947 roku odnowiono kościół. W Sanktuarium powstały Kółka Różańcowe dla poszczególnych stanów, bractwa, Sodalicja. Wzrastała liczba pielgrzymów. Wierni coraz częściej przystępowali do sakramentów św., brali udział w rekolekcjach i misjach św. Ojcowie Oblaci krzewili cześć i nabożeństwo do Matki Bożej. Markowice były silnym centrum religijnym na Kujawach. W 1948 roku ks. A. kard. Hlond Prymas Polski wyraził życzenie, by Ojcowie spisywali łaski jakich ludzie doznali za wstawiennictwem MB Markowickiej. Rozpoczęły się działania mające na celu uzyskanie zgody na koronację figury. Papież Paweł VI wyraził na nią zgodę i koronacja odbyła się 26 czerwca 1965 roku. W uroczystościach wzięło udział ok. 300 księży diecezjalnych i zakonnych oraz 30 tys. wiernych z Kujaw i Wielkopolski. Po koronacji ruch pielgrzymkowy wzmógł się.Od roku 1977 za zgodą Kongregacji do Spraw Kultu w Rzymie używa się specjalnego formularza liturgicznego z Mszy wotywnej o Najświętszej Maryi Dziewicy, Królowej Miłości i Pokoju, od 1987 r. funkcjonuje polskie tłumaczenie tegoż formularza.

-  W kronikach klasztornych opisano ponad 300 udowodnionych uzdrowień wyproszonych przed tą figurą w ciągu wieków. Oprócz Sanktuarium Misjonarze Oblaci prowadzili w Markowicach Niższe Seminarium Duchowne, realizując program liceum ogólnoksatałcącego.

Po 90 latach Bożej posługi, z końcem sierpnia 2013 roku Misjonarze Oblaci opuścili Markowickie Sanktuarium. Z powodu braku chęci młodzieży do kształcenia działalność kończy też Niższe Seminarium Duchowne.

Decyzję do opuszczenia Sanktuarium podjęły władze Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów w uzgodnieniu z Kurią Archidiecezji w Gnieźnie.

Od tego czasu Sanktuarium opiekują się księża archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

 

 

Galeria Przyjaciół MIsji

Powrót

Spotkanie opłatkowe 2014

Spotkanie opłatkowe w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa w Janikowie dla Przyjaciół Misji i sympatyków z Inowrocławia, Janikowa, Mątew, Tupadeł, Markowic i okolicy.

Powrót

Grupa Przyjaciół Misji z Janikowa z O.Luisem Lougen - superiorem generalnym Misjonarzy Oblatów.

Spotkanie opłatkowe w Sanktuarium w Markowicach - rok 2012

Przyjaciele Misji z O. Wojciechem Banaszakiem

Spotkanie Przyjaciół Misji w Janikowie z O. Marianem Lisem, który zakończył posługiwanie na Madagaskarze.

Spotkanie opłatkowe Przyjaciół Misji z Janikowa z O. Marianem Lisem i siostrą Luitgardis, która świętuje 50 - lecie obecności w zakonie.

Spotkanie opłatkowe w Sanktuarium Matki Bożej Markowickiej - rok 2013.

Spotkanie misyjne w Markowicach 25.02.2014

Powrót

OPŁATEK MISYJNY PRZYJACIÓŁ MISJI W KOŚCIELE N.S.PANA JEZUSA W JANIKOWIE 7 STYCZEŃ 2014

Powrót

ZJAZD MISYJNY MARKOWICE 30 MAJ 2015

Powrót

MISYJNE SPOTKANIE OPŁATKOWE W KOŚCIELE N.S.PANA JEZUSA W JANIKOWIE 4 STYCZEŃ 2016

Powrót

OPŁATEK MISYJNY PRZYJACIÓŁ MISJI W KOŚCIELE N.S.PANA JEZUSA W JANIKOWIE 4 STYCZEŃ 2016

Powrót

NIEDZIELA MISYJNA W JANIKOWIE 25 CZERWIEC 2016 W KOŚCIELE N.S.PANA JEZUSA

Powrót

NIEDZIELA MISYJNA W JANIKOWIE 26 CZERWIEC 2016

Powrót

OPŁATEK MISYJNY PRZYJACIÓŁ MISJI Z REGIONU KUJAW W JANIKOWIE

4 STYCZEŃ 2017

Powrót

Dzisiaj jest

poniedziałek,
24 czerwca 2024

(176. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Statystyki

stat4u

Adres parafii

Kościół parafialny pw.

Bł. Michała Kozala Bp i M

88-160 Janikowo

ul. Kozala 1


Konto parafialne

Konto bankowe w PBS Janikowo

96 8185 0006 0000 0390 2000 0001