Menu

O G Ł O S Z E N I A

D U S Z P A S T E R S K I E

 16.VI.2024 - 23.VI.2024

1.  Dziś nasz Odpust Parafialny: uroczyste wspomnienie Bł. Michała Kozala, Bpa M., Patrona Parafii. Uroczystej sumie odpustowej o godz. 12.00, przewodniczyć będzie Ks. Rafał podsumowując w ten sposób dobiegającą końca posługę w naszej Wspólnocie.       

2. Zapraszamy cały czas na nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa w tygodniu po Mszy św. ok. g. 18.30 (w niedziele zaś po Liturgii popołudniowej). Bardzo dziękujemy za wspólnotę tym, którzy teraz jak najczęściej starają się być obecni: mogłoby być nas więcej (potrzeba nas więcej) na wspólnej modlitwie do Serca Bożego!

3. W niedzielę za tydzień 23-go czerwca, tym razem już na godz. 15.00 zapraszamy na chwilę do kaplicy a następnie do salki na spotkanie naszego Kręgu Biblijnego. Tym razem o patriarchu Jakubie: Co oprócz ufności - zawierzenia, jakie miał Abraham, powinno być wpisane w nasze „duchowe DNA”? (przeczytajmy wcześniej w domu Rdz 26-36). Po spotkaniu ze Słowem Bożym, chcielibyśmy I rok spotkań podsumować przy wspólnej kawie. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy dotąd pojawili się na spotkaniach Kręgu jak i tych, którzy obecnie chcieliby się przyłączyć! 

4. W przyszły poniedziałek 24-go czerwca, początek naszej 4-dniowej pielgrzymki do Niepokalanowa i do Warszawy. Odjazd nastąpi sprzed naszego kościoła o g. 5.45 rano (od g. 5.30 zbiórka), powrót w czwartek w godzinach wieczornych. Prosimy o zabranie dowodu osobistego i zachęcamy do zabrania suchego prowiantu na 1-szy dzień pielgrzymowania. Zbiórkę pozostałej części rozliczenia przeprowadzimy w autokarze. Zwolni się zapewne jedno miejsce na ten wyjazd oraz trzy miejsca na wrześniową pielgrzymkę do Włoch i płd. Niemiec. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

5. Na ukończeniu są prace przy koszach zlewowych na dachu naszego kościoła (powodujących powtarzające się przecieki wody do wnętrza naszej świątyni a także zawilgocenie ścian) oraz prace nad nieszczelnym pokryciem dachowym nad parafialną zakrystią i wejściem bocznym. Szczegółowe informacje niebawem.

6. O pomoc w posprzątaniu kościoła prosimy w sobotę od godz. 9.00 Parafian z ul. Wilkońskiego 8 i 9. Dziękujemy Parafianom z ul. Wilkońskiego 10, którzy wczoraj porządkowali naszą świątynię i dziękujemy za składane ofiary! 

7. Z naszej Wspólnoty do wieczności odszedł Śp. Sebastian Artwik. Śp. Zmarłego oraz wszystkich naszych bliskich Zmarłych, polećmy Bożemu Miłosierdziu… 

Ks. Piotr Waszak


https://episkopat.pl/komunikat-z-398-zebrania-plenarnego-konferencji-episkopatu-polski/

   

 O G Ł O S Z E N I A

D U S Z P A S T E R S K I E

 9.VI.2024 - 16.VI.2024 

       z poprzedniej niedzieli       

1. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim, którzy zaangażowali się najpierw w uroczysty przebieg a następnie uroczyste zakończenie oktawy Bożego Ciała, w procesje eucharystyczne (w minionym tygodniu) w łączności z codzienną Liturgią wieczorną; wielkie Bóg zapłać! Przy tej okazji podziękowanie również rodzicom tegorocznych Bierzmowanych za ufundowany nowy baldachim procesyjny, kapę i ornat.

2. Zapraszamy cały czas na nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa w tygodniu po Mszy św., czyli ok. g. 18.30 (w niedziele zaś po Liturgii popołudniowej)W najbliższy czwartek 13 czerwca nabożeństwo czerwcowe wyjątkowo podczas naszego wieczornego maryjnego czuwania o g. 20.00 ze wspólnym śpiewem maryjnych pieśni, różańcem z rozważaniami (w tym roku przesłania Matki Bożej w Lourdes) oraz jasnogórskim Apelem o g. 21.00. Zabierzmy ze sobą świece! 

3. W niedzielę za tydzień przeżywać będziemy Odpust Parafialny,  któremu, jak wiemy, przewodniczyć miał w tym roku Ks. Bogumił Czuliński. Niestety ze względu na konieczność podjęcia w najbliższym tygodniu przez niego kolejnego etapu leczenia (związanego z obecnością w szpitalu), spotkanie to musimy przełożyć. Uroczystej Mszy św. odpustowej o godz. 12.00 w tej sytuacji przewodniczyć będzie Ks. Rafał, podsumowując w ten sposób swoją dobiegającą końca posługę w naszej Wspólnocie.     

4. W najbliższych dniach zaplanowano rozpoczęcie długo przygotowywanych prac przy studzienkach zlewowych na dachu naszego kościoła. Już teraz prosimy o ostrożność w poruszaniu się w otoczeniu naszej świątyni w trakcie ich trwania.

5. Ubiegłej niedzieli zebraliśmy do skarbonek - puszek przy wejściach, aby wesprzeć ukończenie Świątyni Opatrzności Bożej – Wotum wdzięczności naszego Narodu w Warszawie ogółem 608 zł. Podziękowanie za każdy ofiarowany grosz!  

6. O pomoc w posprzątaniu kościoła prosimy w sobotę od godz. 9.00 Parafian z ul. Wilkońskiego 10. Dziękujemy Parafianom z ul. Wilkońskiego 1 i Przemysłowej, którzy wczoraj porządkowali naszą świątynię i Bóg zapłać za składane ofiary! 

7. W naszej Wspólnocie Parafialnej pożegnaliśmy Śp. Bronisława Rosińskiego. Śp. Zmarłego i wszystkich naszych bliskich Zmarłych, polećmy Bożemu Miłosierdziu… 

 Ks. Piotr Waszak

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi».

Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

 

 

 

 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
24 czerwca 2024

(176. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Statystyki

stat4u

Adres parafii

Kościół parafialny pw.

Bł. Michała Kozala Bp i M

88-160 Janikowo

ul. Kozala 1


Konto parafialne

Konto bankowe w PBS Janikowo

96 8185 0006 0000 0390 2000 0001