Menu

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

- akt urodzenia dziecka (odpis)

- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)

- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców

  chrzestnych o praktykowaniu wiary.

 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". [KKK 1213]

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

- metryka chrztu świętego

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

- w przypadku osób starszych  - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej 

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

- metryka chrztu dziecka

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

- aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz świadectwo chrztu św.

- dowody osobiste

- ostatnie świadectwo katechizacji

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. [KKK 1601]

Dzisiaj jest

czwartek,
23 maja 2024

(144. dzień roku)

Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Statystyki

stat4u

Adres parafii

Kościół parafialny pw.

Bł. Michała Kozala Bp i M

88-160 Janikowo

ul. Kozala 1


Konto parafialne

Konto bankowe w PBS Janikowo

96 8185 0006 0000 0390 2000 0001