Menu

O G Ł O S Z E N I A

D U S Z P A S T E R S K I E

19.V.2024 - 26.V.2024 

 1. Dziś od godz. 12.00 uroczystośćPierwszej Komunii św., którą przeżywać będzie z rodzinami 58-ro dzieci.

Z kolei o godz. 10.30 Komunijna Rocznica. Uprzedzamy, że będą miejsca rezerwowane podczas obu tych Mszy świętych. Prosimy też o modlitwę w intencji wszystkich tych rodzin! Od poniedziałku do soboty podczas Mszy św. wieczornych dzieci przeżywać będą swój komunijny Biały Tydzień zakończony wspólną pielgrzymką do sanktuarium w Licheniu.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w tygodniu codziennie po Mszy św. o godz. 18.00 (zaś w niedziele po Liturgii popołudniowej o godz. 17.00).

3. Za tydzień (od sobotniego wieczora i przez całą niedzielę) obecny z nami będzie O. misjonarz Przemysław Szumacher, syn naszej Parafii, posługujący dotąd w południowoamerykańskiej Kolumbii. Dziękuję O. Przemkowi za przyjęcie zaproszenia i za gotowość podzielenia się z nami doświadczeniem Kościoła ubogiego, który wciąż rośnie na misjach. Chcielibyśmy także materialnie wesprzeć miejsce posługi Ojca ofiarami złożonymi do skarbonek-puszek przy wejściach do naszej świątyni. Gorące Bóg zapłać za wszelką, najmniejszą nawet pomoc, przeznaczoną na ten cel!

4. W niedzielę za tydzień, 26-go, na godz. 16.00 zapraszamy na chwilę do kaplicy a następnie do salki na kolejne spotkanie naszego Kręgu Biblijnego. Jeszcze o wierze Abrahama: Po co w ogóle oddawać Bogu własne dziecko? Dlaczego Pan Bóg poddaje ludzi wielkim próbom? Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

5. Osoby, które zamówiły album Bogarodzica. Nawiedzenie Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej 2022-2023 (w cenie 180 zł), zapraszamy po odbiór tej szczególnej pamiątki.

6. O pomoc w posprzątaniu kościoła prosimy w sobotę od g. 9.00 Parafian z ul. Głównej 35 i 37. Dziękujemy Rodzicom dzieci Komunijnych, którzy przedwczoraj porządkowali naszą świątynię. Składamy też podziękowanie za składane ofiary!

 

Ks. Piotr Waszak

O G Ł O S Z E N I A

D U S Z P A S T E R S K I E

12.V.2024 - 19.V.2024 

z p[oprzedniej niedzieli

1. W naszej Parafii gościmy ROMCIA-TOMCIA, znanego Autora rymowanych ewangelii i wierszowanych, ilustrowanych książeczek biblijnych dla dzieci, który przyjechał do nas ze Szczecina. Dzieląc się z nami świadectwem swojej wiary Autor rozprowadza także po każdej z Mszy św. przy głównym wejściu do kościoła piękne publikacje dla dzieci z dedykacją. Gorąco zachęcamy!

2.Trwa miesiąc maj. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w tygodniu codziennie po Mszy św. o g. 18.00 (zaś w niedziele po Mszy św. o g. 17.00). Jutro natomiast 13 maja nabożeństwo majowewyjątkowo podczas naszego wieczornego maryjnego czuwania o g. 20.00 ze wspólnym śpiewem maryjnych pieśni, różańcem z rozważaniami (w tym roku przesłania Matki Bożej w Lourdes), litanią loretańską oraz jasnogórskim Apelem o g. 21.00. Zabierzmy ze sobą świece!

3.Za tydzień w niedzielę od godz. 12.00 uroczystość Pierwszej Komunii św., którą przeżywać będzie z rodzinami 58-ro dzieci.

Z kolei o godz. 10.30 Komunijna Rocznica. Uprzedzamy, że będą miejsca rezerwowane podczas obu tych Mszy świętych dla Dzieci i ich Rodziców.

Prosimy o modlitwę w intencji wszystkich tych rodzin!

4. Generalna próba liturgiczna przed uroczystością I Komunii w naszej Parafii dopiero w czwartek 16 maja po nabożeństwie majowym (ok. godz. 18.50). Prosimy o obecność wszystkich.

przed uroczystościami w sobotę; od godz. 9.00 w dwóch grupach klasy III, zaś od godz. 10.00 klasy IV.

Po Spowiedzi klas IV krótka próba liturgiczna przed komunijną Rocznicą. Prosimy o obecność wszystkie dzieci, które wcześniej się zgłosiły na spotkaniu informacyjno - organizacyjnym.

6. O pomoc w posprzątaniu kościoła prosimy w piątek od 19.00 prosimy wyjątkowo Rodziców dzieci Komunijnych. Dziękujemy Osobom z Głównej 31, które wczoraj porządkowały naszą świątynię. Składamy podziękowanie za składane ofiary!

7.W naszej Wspólnocie Parafialnej pożegnaliśmy wczoraj Śp. Waldemara Klucznik. Śp. Zmarłego i wszystkich naszych bliskich Zmarłych, polećmy Bożemu Miłosierdziu.

Ks. Piotr Waszak

Msza święta o godz. 18.00 w sobotę 11 maja

Autor Romcia-Tomcia dzieli się z nami swoim świadectwem wiary

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi».

Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

 

 

 

 

Dzisiaj jest

czwartek,
23 maja 2024

(144. dzień roku)

Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Statystyki

stat4u

Adres parafii

Kościół parafialny pw.

Bł. Michała Kozala Bp i M

88-160 Janikowo

ul. Kozala 1


Konto parafialne

Konto bankowe w PBS Janikowo

96 8185 0006 0000 0390 2000 0001